Skip to main content Skip to footer

Wat is een brandstofcel

Brandstofcellen zijn een baanbrekende technologie die wordt beschouwd als de belofte voor schone energie en een duurzame toekomst. In dit artikel duiken we dieper in op brandstofcellen, hoe ze werken, hun toepassingen en waarom ze als cruciaal worden beschouwd in de wereld van hernieuwbare energie.

Wat is een brandstofcel?

Een brandstofcel is een elektrochemisch apparaat dat waterstof en zuurstof omzet in elektriciteit, warmte en water. Het werkt op basis van het principe van elektrolyse, waarbij waterstofatomen worden gescheiden in protonen en elektronen, die dan door een elektrische stroom worden geleid om elektriciteit te genereren.

Hoe werkt een brandstofcel?

Een typische brandstofcel bestaat uit een anode (waar waterstof wordt geïnjecteerd), een kathode (waar zuurstof wordt toegevoerd) en een elektrolyt die de ionen doorlaat maar elektronen tegenhoudt. Wanneer waterstof en zuurstof worden toegevoerd aan de brandstofcel, reageren ze met behulp van katalysatoren aan de elektroden, en dit genereert elektriciteit en water.

Toepassingen van brandstofcellen

  • Transport: Brandstofcelvoertuigen, zoals waterstofauto's, gebruiken brandstofcellen om elektriciteit op te wekken en de voertuigen aan te drijven, met enige uitstoot van waterdamp als enige bijproduct.

  • Energieopwekking: Brandstofcellen worden gebruikt in stationaire energieopwekkingssystemen, waaronder warmtekrachtkoppelingseenheden die zowel elektriciteit als warmte produceren.

  • Ruimtevaart: De ruimtevaartindustrie gebruikt al tientallen jaren brandstofcellen om elektriciteit en water te genereren aan boord van ruimtevaartuigen.

  • Industriële toepassingen: Brandstofcellen worden ingezet voor back-upstroomvoorziening in kritieke industriële processen.

Waarom zijn brandstofcellen belangrijk?

Brandstofcellen bieden aanzienlijke voordelen, waaronder hoge energie-efficiëntie, nul-emissies van broeikasgassen en het vermogen om schone energie te leveren voor verschillende toepassingen. Ze spelen een cruciale rol in de overgang naar een duurzamere en schonere energievoorziening.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren.

Lees meer in de privacyverklaring