Skip to main content Skip to footer

Wat de ISDE-aanpassingen in 2024 voor jou betekenen

ISDE Subsidie warmtepomp verandert in 2024

Vanaf 2024 ondergaat de ISDE-subsidie voor warmtepompen een significante verandering. De nieuwe regelgeving sluit warmtepompen met energielabels A+ en slechter uit van subsidiëring. Dit besluit, genomen door het Ministerie van EZK, is een reactie op de EU-regulering 2017/1369. Deze wijziging stimuleert de adoptie van energie-efficiëntere warmtepompen en draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Impact en advies

Deze verandering heeft directe gevolgen voor zowel consumenten als fabrikanten. Consumenten worden aangemoedigd om te investeren in hogere-efficiëntie warmtepompen, terwijl fabrikanten zich moeten aanpassen aan de nieuwe normen. Voor warmtepompen met een thermisch vermogen van 71 kW of hoger en voor warmtepompen die alleen voor tapwaterverwarming dienen, geldt deze wijziging niet.

Overgangsregeling

Belangrijk is de overgangsregeling, die bepaalt dat particulieren die vóór 1 januari 2024 een warmtepomp bestellen nog onder de huidige voorwaarden voor ISDE-subsidie in aanmerking komen. Dit biedt een tijdelijke periode waarin consumenten en bedrijven kunnen profiteren van de huidige subsidievoorwaarden. Let dus goed op bij het aanschaffen van een warmtepomp na 1 januari 2024 dat de deze vermeld staat op nieuwe ISDE Meldcodelijst. Zodra de nieuwe lijst beschikbaar is kan je deze vinden op de website van rvo.nl

Toekomstperspectief

Deze stap is een belangrijke mijlpaal in de richting van duurzamere verwarmingssystemen in Nederland. Het bevordert de ontwikkeling en het gebruik van efficiëntere warmtepompen en ondersteunt daarmee de nationale doelstellingen voor energiebesparing en CO2-reductie. Voor consumenten en bedrijven betekent dit een kans om te investeren in toekomstbestendige technologieën die bijdragen aan een duurzamere toekomst

Maarten Mensink

Over de auteur

Maarten Mensink

Maarten Mensink, Technologie enthousiast

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren.

Lees meer in de privacyverklaring