Skip to main content Skip to footer

Hoe de nieuwe samenwerking in 2026 verwarmingsnormen en consumentenvertrouwen transformeert

De toekomst van warmtepompen: prestatieborging als sleutel tot duurzame verwarming

In 2026 staat Nederland voor een belangrijke omslag in de manier waarop we onze woningen en gebouwen verwarmen. Met de introductie van de nieuwe verwarmingsnormering, die sterk inzet op het gebruik van (hybride) warmtepompen, wordt een grote stap gezet richting een duurzamere toekomst. Cruciaal in deze transitie is de recent aangekondigde samenwerking tussen installateurs, fabrikanten en de overheid, gericht op de prestatieborging van deze warmtepompen. Deze borging biedt niet alleen een technische zekerheid, maar ook een financiële zekerheid voor consumenten, waardoor de aanschaf van een warmtepomp aantrekkelijker en betrouwbaarder wordt.

Het belang van prestatieborging

De prestatieborging garandeert dat de (hybride) warmtepompen voldoen aan bepaalde verwarmings- en energiebesparingsstandaarden. Dit is essentieel, aangezien de overheid vanaf 2026 eisen stelt aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties. De prestatieborging zorgt ervoor dat huishoudens precies weten wat ze kunnen verwachten qua warmtevoorziening en energiebesparing, waardoor de beslissing om over te stappen op een warmtepomp minder risicovol wordt.

De roadmap naar 2026

In aanloop naar de normering van 2026, worden verschillende onderzoeken en pilots uitgevoerd als onderdeel van de zogeheten 'roadmap'. Deze roadmap is een gedetailleerd plan waarin de stappen worden beschreven die nodig zijn om de prestatieborging in praktijk te brengen. De focus ligt op het woning-specifieke samenspel tussen de warmtepomp en het afgiftesysteem, rekening houdend met de isolatiegraad van de woning en het gebruik.

Het perspectief voor consumenten

Voor consumenten betekent deze ontwikkeling een verhoogde zekerheid over de effectiviteit van hun investering in een warmtepomp. Met duidelijk advies vooraf en voortdurende monitoring na installatie, wordt de prestatie van de warmtepomp voortdurend geoptimaliseerd. Dit biedt niet alleen een garantie op de verwachte energiebesparing, maar opent ook de deur voor extra besparingen door aanpassingen in het gebruik.

Conclusie

De invoering van de prestatieborging voor (hybride) warmtepompen is een belangrijke stap in de richting van de normering van verwarmingsinstallaties in 2026. Het biedt een concrete basis voor zowel consumenten als professionals in de branche om met vertrouwen de overstap naar duurzamere verwarmingssystemen te maken. Terwijl Nederland zich voorbereidt op deze nieuwe normen, is de verwachting dat deze samenwerking tussen overheid, fabrikanten en installateurs zal bijdragen aan een groenere, efficiëntere toekomst.

Maarten Mensink

Over de auteur

Maarten Mensink

Maarten Mensink, Technologie enthousiast

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren.

Lees meer in de privacyverklaring